TüRK YAZARLARıN KITAPLARı AVUSTURYA MüFREDATıNDA

Yurtdışında yaşayan Türk çocukları için Selma Otuk ve Gül Çetin'in hazırladığı E.Weber yayınları tarafından basılan ders kitapları Avusturya'da müfredatta yer aldı. Kitaplar, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi doğru öğrenmeleri ve kullanmaları, kültürel değerleri ve kimliklerini yaşatmaları yönünde önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Yirmi beş sene Viyana'da Ana Dili Öğretmeni olarak çalışmış emekli öğretmen Selma Otuk ile bugüne kadar kırka yakın çocuk kitabında imzası olan tasarımcı/yazar Gül Çetin bir araya gelerek, yurtdışında yaşayan Türk çocuklar için kitaplar hazırladı. E.Weber yayınları tarafından basılan 'Okumak Çok Güzel' (2021), 'Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum' (2022) ve 'Hayatı Keşfediyorum' (2023) isimli okuma ve ders kitapları Avusturya'da müfredatta yer aldı. Kitaplar, Almanca konuşulan (Avusturya-İsviçre-Almanya) ülkelerde raflarda yer alırken ayrıca www.amazon.com üzerinden de online olarak satılıyor. Yazarlar, yeni kitapları içinse şevkle çalışmalara devam ediyor.

KİTAPLAR TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT DETAYLARLA HARMANLANIYOR

Kitaplar, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türkçeyi doğru öğrenmeleri ve kullanmaları, kültürel değerleri ve kimliklerini yaşatmaları yönünde önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda çocuklara ana dillerini sevmeleri ve dil becerilerini geliştirmeleri yönünde teşvik ediyor. Her birinde farklı kahramanlarla, bambaşka yolculuklara çıkaran hikâyelerden oluşan kitaplar; çevreye duyarlılık, doğa ve hayvan sevgisi, yardımlaşma, yaşlılarla güzel ilişkiler kurma, aile bağlılığı gibi konulara yer vererek evrensel değerler çerçevesinde çocuklarda bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu hikâyeler aynı zamanda Türk kültürüne ait detaylarla harmanlanıyor. Her bir hikâye arkasından gelen etkinliklerle, çocukların hikâyeler üzerinde düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirirken, bir yandan da eğlenmelerini sağlıyor. Hikâyelerin çocuklar tarafından kolayca okunup algılanabilmesi için basit ve kısa cümlelerle, sade dil kullanımına özen gösteriliyor.

2023-05-27T04:04:06Z dg43tfdfdgfd