İTIKAT NEDIR, TDK SöZLüK ANLAMı NE DEMEK? İTIKATLı YA DA İTIKATSıZ KIME DENIR?

İtikat kelimesi günümüzde en fazla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu sözcüğü hemen hemen her alanda duyabilmek mümkündür. İtikat kelimesi genel olarak dini anlamı ile kullanılır. İtikat, kendinden uzun bir süre sonra ortaya çıkmış olan akaid kelimesiyle eş anlamlı nitelikte olan bir kelimedir. Dini hükümlerin bir bölümünü ortaya çıkaran itikat, çağımızda disiplin haline gelebilen mezhepleri anlatabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu kapsamdan bakıldığında İslam dibi; amel itikat ve ahlaktan meydana gelir.  İtikat Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Karşılığı Nedir?   Günümüzde hemen hemen bütün kelimelerinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüğünün içerisinde bulmak mümkündür. İtikat kelimesi de bu sözlükte kolay bir şekilde bulunabilen kelimelerden bir tanesidir. İtikat kelimesi günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. İtikat kelimesi, Arapça dilinden Türkçeye geçmiştir. Bu sebepten dolayı itikat kelimesinin kökeni Arapçadır. İtikat kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamına bakıldığında ise bu kelimenin anlamlarının şu biçimde olduğu görülür: İnanma ya da inan İnanç Şeklinde bu anlamları sıralamak mümkündür.  Dini Açıdan İtikat Nedir?  İmanın esaslarının arasında Müslüman kişilerin itikadı de yer alır. Bu terim en geniş manasıyla; Allah, dünya ve kul konusundaki mevcut olan olaylara bakış açısını büyük ölçüde etkileyen bütün düşünceleri ifade eder. İtikat kelimesi ile beraber; itikatlı olmak, itikatsız olmak ve itikatlılık sözcükleri de türetilerek kullanılmaktadır.  İtikat ile bağlantılı olan kelimelerin anlamları genel olarak bakıldığında iman ile birlikte inanç etrafında toplandığı görülür. Bu kelimelerin anlamları da Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan sözlük içerisinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  İtikatlı veya İtikatsız Kime Denir?  İtikatlı olmak kelimesi, itikadı mevcut olan kişi, inançlı veya imanlı olan kimseler için kullanılan bir kelimedir. İtikatlılık, itikat sahibi veya itikatlı olma durumunu ifade eder. İtikatsız kelimesi ise inançsız ya da inanmayan kişi şeklinde ifade edilir. İtikatsızlık ise inançsız ve itikatsız olma durumu olan kişiler için kullanılır.

2023-09-24T15:12:16Z dg43tfdfdgfd